Các đối tác quốc tế
Trong thời gian qua, những thành quả WARECOD đạt được đều có phần đóng góp không nhỏ của các cộng đồng nơi dự án được triển khai, cùng với sự hợp tác chắt chẽ của các đối tác và các cơ quan chức năng và sự hỗ trợ to lớn của các đối tác quốc tế


Tổ chưc tài trợ Địa chỉ
Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển Đại Sứ Quán Thụy Điển
P.O Box 9
Quận Ba Đình, Hà Nội
Phone:
+84 4 3726 04 00
Fax:
+84 4 3823 21 95
E-mail:
ambassaden.hanoi@
gov.se
Oxfam-QuébecTầng 3, ngõ 22 Lê Đại Hành, Hà Nội
Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp T + (84) (4) 39336034/35

F + (84) (4) 39336040

info@jpp-jiff.org.vn

Phòng 708, 11 phố Trần Hưng Đạo,

Hà Nội, Việt Nam
  No .72 Xuan Dieu, Tay Ho

Ha Noi, Viet Nam

hanoi@rosalux.de

+84 4 37185836
www.rosalux.vn
Quỹ Sinh thái Trọng Yếu Conservation International

2011 Crystal Drive

Suite 500

Arlington, VA 22202, USA

Tel: (1) 703 341-2400

Fax: (1) 703 553-0721

E-mail: cepf@conservation.org
Quỹ Sinh Thái Trọng Yếu, Văn phòng Việt Nam 298 đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Việt Nam
Email: cepf-rit@birdlife.org.vn. Tel: 84-43-514 8904. Fax: 84-43-514 8921
iBOP Asia (Science and Technology Innovations for the Base of the Pyramid in Southeast Asia)  http://www.ibop-asia.net
Diễn đàn Các tổ chức Phi chính phủ về Ngân hàng Phát triển Châu Á secretariat@forum-adb.org   http://www.forum-adb.org
Address:                         85-A Masikap Extension, Barangay Central, Diliman, Quezon City, Philippines
Telephone Number:       +632 436-1858
Telefax Number:            +632 921-4412
Quỹ tài trợ xanh toàn cầu Global Greengrants Fund                                                                  info@greengrants.org
2840 Wilderness Place, Suite A, Boulder, CO 80301 – USA                                                          Phone: +1.303.939.9866                               Toll Free: 1.866.387.6155
Fax: +1.303.939.9867
Liên hiệp Bảo tồn Thiên Nhiên Thế Giới Headquarters

Rue Mauverney 28

1196 Gland

Switzerland

+41 22 9990000 (Work)

+41 22 9990002 (Fax)

mail@iucn.org

http://www.iucn.org
Levi strauss customerservice.lsanz@levi.com  
www.levis.com.au
Trung tâm thông tin Ngân hàng 1100 H Street, NW Suite 650
Washington, DC 20005
(202) 737-7752 | (202) 737-1155 fax
info@bicusa.org
Oxfam Hong Kong

Hong Kong headquarters

17/F, China United Centre, 28 Marble Road,

North Point, Hong Kong

Tel:(852) 2520 2525

Donation hotline: (852) 3120 5000

Fax:(852) 2527 6307

Email:info@oxfam.org.hk www.oxfam.org.hk
Mercy Relief Tel: +65 6332 6320

Fax: +65 6333 9800

email: intouch@mercyrelief.org

160 Lorong 1 Toa Payoh #01-1568 Singapore 310160 www.mercyrelief.org/
Oxfam Australia

1800 088 110

Melbourne Head Office

132 Leicester Street,

Carlton VIC 3053

Ph: +61 (0)3 9289 9444

Fax: +61 (0)3 9347 1983https://www.oxfam.org.au/
McArthur Foundation John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

Office of Grants Management

140 S. Dearborn Street

Chicago, IL 60603-5285

Phone (312) 726-8000

Fax (312) 920-6258

TDD (312) 920-6285

E-mail 4answers@macfound.org

Website www.macfound.org
CGIAR Challenge Program on Water and Food House 87, Unit 7, Mixay Village
Chantabouly District
Vientiane Capital
Lao PDR

http://www.waterandfood.org
Viện Xã hội Mở 400 West 59th Street
New York, New York 10019
212-548-0600

Kepa KEPA
Töölöntorinkatu 2 A
00260 Helsinki
Finland
Tel: +358-9-584 233
E-mail: info@kepa.fi
Website: www.kepa.fi
Quỹ thế giới cho Phụ Nữ Global Fund for Women
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108, USA
Phone 415.248.4800
Fax 415.248.4801
http://www.globalfundforwomen.org/
Siemenpuu Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
FINLAND
http://www.siemenpuu.org/
ICCO Kerk and Actie
    Postaddress
    P.O. Box 8190
    3503 RD Utrecht
    Netherlands

    info@icco.nl
    tel: + 31(0)30 - 692 78 11
    fax: +31 (0)30 - 692 56 14
Lien AID Lien AID Limited
c/o NEWRI
1 Cleantech Loop
CleanTech One
#06-08
Singapore 637141
Email: admin@lienaid.org
McKnight Foundation 710 South Second Street, Suite 400
    Minneapolis, MN 55401
    Tel: 612-333-4220
http://www.mcknight.org
Cơ quan Nghiên cứu Bộ Quốc Phòng Thụy Điển (FOI) SE-164 90 Stockholm, Sweden

Phone +46 8 555 030 00
Fax +46 8 555 031 00
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC)
PO Box 8500 
Ottawa, ON, Canada
K1G 3H9
Tin tức nổi bật

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin