Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam
12/5/2016 11:22'
Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (viết tắt là VRN) được thành lập vào tháng 11 năm 2005 hiện do WARECOD điều phối. VRN là một diễn đàn mở thu hút sự tham gia của đại diện các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ của các cơ quan nhà nước và người dân ở các cộng đồng có quan tâm tới việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước và phát triển bền vững ở Việt Nam.

 Chủ đề quan tâm

Tác động xã hội và môi trường của phát triển thuỷ điện.

Ô nhiễm sông ngòi.

Tác động của biến đổi khí hậu với tài nguyên nước và sinh kế của các cộng đồng ven sông.

Tác động của khai thác khoáng sản đối với sông ngòi, tài nguyên nước và các cộng đồng cư dân bị ảnh hưởng.

Bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ đa dạng sinh học của các dòng sông.


Hoạt động ưu tiên:

Xây dựng diễn đàn đa chiều tạo điều kiện chia sẻ, tiếp nhận thông tin, kiến thức, kinh nghiệm liên quan tới tài nguyên nước và sông ngòi.

Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các thành viên và cộng đồng.

Mở rộng và tăng cường quan hệ trao đổi, hợp tác với các đối tác có liên quan.

Thực hiện vai trò giám sát, phản biện độc lập và vận động chính sách liên quan đến tài nguyên nước dựa vào nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.


Các dự án đã và đang triển khai:

Duy trì hoạt động của Mạng lưới sông ngòi Việt Nam được tài trợ bởi tổ chức McKnight Foundation với các hoạt động chia sẻ thông tin, nghiên cứu, hội thảo khoa học.

 

Tăng cường năng lực của Mạng lưới sông ngòi Việt Nam: đóng góp chính sách và nghiên cứu về sông ngòi và năng lượng bền vững ở Việt Nam, tài trợ bởi ICCO.

 

Xây dựng năng lực giám sát, vận động chính sách của các Ngân hàng phát triển tại Việt Nam cho các thành viên VRN do GGF, KEPA, BIC và IR tài trợ.

 

Giám sát việc áp dụng các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới trong dự án thủy điện Trung Sơn. Hoạt động này do Care Việt Nam, KEPA và Oxfam Hồng Kông hỗ trợ.

 

Chương trình truyền thông bảo vệ sông ngòi cho thành viên của VRN nói chung và người dân huyện Mê Linh, tài trợ bởi SSNC.

 

Thành tựu đạt đươc:

Thành viên: tăng từ 30 người (2005) lên hơn 150 người và 20 tổ chức.

 

Phát hành 24 bản tin định kỳ 2 tháng/số với 300 bản/số cho thành viên mạng lưới, các cơ quan liên quan chia sẻ thông tin liên quan đến tài nguyên nước, sông ngòi, năng lượng thay thế ở Việt Nam và trên thế giới.

 

Kết quả của 22 nghiên cứu nhỏ về các chủ đề liên quan đến sông ngòi, thủy điện đã được chia sẻ với các cấp chính quyền và cơ quan có liên quan.

 

VRN đã tham gia phản biện độc lập và đưa ra các góp ý có ý nghĩa cho việc chỉnh sửa các báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội của dự án thủy điện Trung Sơn dự kiến vay vốn của WB để xây dựng từ 2010 đến 2015.

3S_1315_OAM_ Tin tọa đàm

ROSA

Tác động của khí hậu khắc nghiệt đến đời sống của người dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Điền dã tại Quảng Nam

Disater risk reduction project in Quang Nam

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin