Các nhà tài trợ
Trong thời gian qua, những thành quả WARECOD đạt được đều có phần đóng góp không nhỏ của các cộng đồng nơi dự án được triển khai, cùng với sự hợp tác chắt chẽ của các đối tác và các cơ quan chức năng và sự hỗ trợ to lớn của các nhà tài trợ

 

Tổ chưc tài trợ

Địa chỉ

Quỹ McKnight

 

710 South 2nd Street, Suite 400
Minneapolis, MN 55401

Tel. 612-333-4220 | Fax. 612-332-3833
www.mcknight.org

Viện Xã Hội Mở

 

400 W. 59th St.

New York, NY 10019 

Tel. 1-212-548-0612

Website: www.soros.org

 

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thuỵ Điển

Box 4625,  SE-116 91 Stockholm
Sweden, Suecia
Tel: + 46 (8)-702 6509   

Fax: + 46 (8)-702 08 55

Website: www.snf.se

Quỹ Siemenpuu

Haapaniemenkatu 7-9 B

00530 Helsinki

Finland

Tel.  +358(0)9-2722336

Fax +358-9-62271892
Internet:
http://www.siemenpuu.org

Tổ chức Sông ngòi Quốc tế

 

1847 Berkeley Way, Berkeley, CA  94703  USA

Tel 1(510)848-1155 Fax 1(510)848-1008

www.internationalrivers.org

Quỹ Phụ nữ Toàn cầu

 

222 Sutter Street, Suite 500

San Francisco, CA 94108 Phone: 415 248-4800

Fax: 415 248 4801

Website: www.globalfundforwomen.org

 Quỹ vì màu xanh toàn cầu

 

2840 Wilderness Place, Suite E, Boulder, CO 80301 USA

Tel 1 (303) 939-9866 Fax 1(303) 939-9867

Website: www.greengrants.org

 

Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam

No 66, Xuan Dieu Street, Tay Ho district, Hanoi, Vietnam

Tel: 84 4 3 7161930

 

Website: www.care.org.vn

 

Birdlife

N6/2+3, Lane 25, Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-35148904   Ext. 29

Fax: 84-4-35148921

Mobile: 84-904800509

Website: www.birdlifeindochina.org/cepf

 

Trung tâm dịch vụ hợp tác Phát triển Phần Lan-– chương trình  Mê kông

Töölöntorinkatu 2A, 00260 Helsinki, Finland,

KEPA’s Mekong Region

105 Soi Sitthichon, Suthisarn Winitchai Road, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand,

Tel: +66 2 277 3627

Website: www.kepa.fi

 

ICCO

Joseph Haydnlaan 2a

3533 AE Utrecht

P.O. Box 8190

3503  RD Utrecht

The Netherlands

T: +31 (0)30 692 7862

F: +31 (0)30 692 5614

website: www.icco.nl

Tin tức nổi bật

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin