Tác động của khí hậu khắc nghiệt đến đời sống của người dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Bộ phim được thực hiện bởi Đài phát thanh và truyền hình huyện Bảo Lâm, với sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam
Các video đã đăng
Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin