XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Sau VietGap, GlobalGap, những người nuôi thủy sản vùng ĐBSCL tiến tới một tiêu chuẩn khắt khe hơn, đó là ASC. ASC là tiêu chuẩn xác nhận cấp quốc tế đối với thủy sản, và là giấy chứng nhận để thủy sản đi thẳng vào các thị trường khó tính. Và để đạt được ASC thì thủy sản không chỉ đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, mà vùng nuôi đó phải giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, hệ sinh thái, khu dân cư. Ngày hôm nay mời bà con chúng ta về một trong những nơi được cấp giấy chứng nhận ASC đầu tiên của cả nước. HTX Thành Công 1, tỉnh Bạc Liêu.
Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin