Chương trình Phát triển cộng đồng
Đăng ngày: 14 Tháng Bảy 2012 | Source: www.warecod.org.vn
Chương trình phát triển cộng đồng của WARECOD đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cung cấp nước sạch, xử lý nước ô nhiễm asen, cải thiện điều kiện vệ sinh trường học và phát triển cộng đồng. Trong suốt ba năm vừa qua, chúng tôi đã tiến hành 4 dự án ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Tây và Nghệ An. Các dự án này đều áp dụng phương pháp tiếp cận phát triển cộng đồng lồng ghép, nhưng  có sự đa dạng trong các hoạt động triển khai.

Chương trình phát triển cộng đồng của WARECOD đã đạt được nhiều thành tựu trong việc cung cấp nước sạch, xử lý nước ô nhiễm asen, cải thiện điều kiện vệ sinh trường học và phát triển cộng đồng. Trong suốt ba năm vừa qua, chúng tôi đã tiến hành 4 dự án ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Tây và Nghệ An. Các dự án này đều áp dụng phương pháp tiếp cận phát triển cộng đồng lồng ghép, nhưng  có sự đa dạng trong các hoạt động triển khai.

Dự án cấp nước, xây trường học và khuyến nông – khuyến lâm tại xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn: Hỗ trợ người dân tộc Tày đưa nước sạch để sử dụng tại nhà, xây trường học tại thôn cho các em học sinh, lắp đặt hệ thống thuỷ điện nhỏ để cấp điện cho trường học đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp khuyến nông tăng năng suất cây trồng để bảo đảm an ninh lương thực.

Dự án xử lý nước nhiễm Asen tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (cũ): Dự án đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Trường mầm non, 2 trạm y tế xã và gần 100 hộ gia đình nghèo trong vùng dự án xây dựng hệ thống xử lý nguồn nước nhiễm Asen bằng đá ong tự nhiên.

Dự án cấp nước sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh cho các trường học và nâng cao sinh kế cho người dân xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang: Dự án đã hỗ trợ 3 trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong xã xây dựng hệ thống vệ sinh với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và lắp đặt hệ thống cấp nước uống trực tiếp sử dụng màng lọc RO đồng thời hỗ trợ nông dân địa phương cải tạo hệ thống kênh mương và các biện pháp khuyến nông tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.

Dự án phát triển cộng đồng lồng ghép cho cộng đồng người Thái tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An: Dự án hỗ trợ các phụ nữ người Thái các kiến thức, kỹ thuật liên quan tới các hoạt động tăng thu nhập để cải thiện kinh tế hộ gia đình đồng thời xây dựng hệ thống cấp nước tự chảy cho người dân vùng khan hiếm nước.

Chủ đề hoạt động:  

Cấp nước & vệ sinh

Xử lý nước

Cứu trợ trong và sau thiên tai

Bảo tồn cá tự nhiên

Pico, kênh mương

Khuyến ngư

Khuyến nông

Vùng ưu tiên: Vùng ven sông, miền núi

Đối tượng ưu tiên: Nhóm vạn chài, phụ nữ, trẻ em, và các nhóm thiệt thòi

Các bài mới
Các bài đã đăng

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin