chuyên gia
Đăng ngày: 02 Tháng Mười Hai 2020 | Source: www.warecod.org.vn
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU


Chuyên gia nghiên cứu


BỐI CẢNH:


Trong những năm trở lại đây, tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế bền vững đã trở thành trọng tâm trong các chủ trương, chính sách và chương trình phát triển của Chính phủ Việt Nam như Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh và Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam. Ngân hàng là chủ thể đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực những mục tiêu này thông qua các hoạt động tín dụng và quản trị của ngân hàng. Nhiều Quyết định, Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước về tín dụng xanh, bảo vệ môi trường, quản lý rủi ro môi trường và xã hội và giảm tác động của biến đổi khí hậu đã được ban hành, thể hiện cam kết của ngành ngân hàng trong đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của đất nước.


Chúng tôi gồm ba tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài Nguyên nước (WARECOD); Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng nhằm hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam. Một trong những lĩnh vực hoạt động của chúng tôi là vận động những hoạt động tài chính (bao gồm hoạt động tín dụng) bảo vệ môi trường, giảm tác động của biến đổi khí hậu, phát triển xã hội và kinh tế bền vững, qua đó đóng góp vào những nỗ lực tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành Nghiên cứu “phân tích tính tương thích giữa chính sách của 10 ngân hàng lớn ở Việt Nam với những tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).”


Để hoàn thiện cho báo cáo trên, chúng tôi mong muốn được  sự góp ý của các chuyên gia làm trong lĩnh vực ngân hàng, đã có kinh nghiệm và am hiểu về các chính sách  của ngân hàng.


Mô tả công việc:


-         Đọc và viết  góp ý cho bản báo cáo nghiên cứu : 3,5 ngày


-         Tham gia vào  cuộc họp meeting với nhóm nghiên cứu.(1 ngày)


-         Tham dự hội thảo chia sẻ kết quả Nghiên cứu (1/2 ngày)


 Thời gian công việc :


-         Đọc và viết góp ý nghiên cứu: từ 27/11 đến 1/12/2020


-         Tham gia hội thảo và cuộc họp meeting với nhóm Nghiên cứu trong tháng 12/2020YÊU CẦU CÔNG VIỆC :


-           Chỉ ra những điều sai, chưa chính xác,  thiếu chính sách, "nhảy cảm" và những phát hiện khác.


-          Đưa ra những khuyến nghị cho thay đổi, giải pháp.


SẢN PHẨM BÀN GIAO


-         Bản góp ý cho báo cáo


YÊU CẦU CHUYÊN GIA


- Có chuyên môn sâu và kinh nghiệm nghiên cứu về phân tích chính sách về các lĩnh vực  chính sách Ngân hàng.


Nơi làm việc :
Hà Nội
Địa chỉ nộp hồ sơ :
Mail: trang@warecod.org.vn
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 22/11/2020

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin