Chương trình nghiên cứu
Đăng ngày: 14 Tháng Bảy 2012 | Source: www.warecod.org.vn
Chương trình Nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) được tiến hành nhằm  tổng hợp và  đề xuất khuyến nghị trong một số lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến tài nguyên nước. Đồng thời trên cơ sở đó tạo nguồn dữ liệu tham khảo quan trọng cho các dự án can thiệp ở địa bàn nghiên cứu. Do vậy, các dự án nghiên cứu chính là tiền đề hay  đánh giá tiền khả thi cho các dự án phát triển cộng đồng và các hoạt động tư vấn vận động chính sách của WARECOD.

Từ khi thành lập tới nay, các nghiên cứu của WARECOD tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu là: Nghiên cứu tri thức bản địa (Thai Baan Research) và Nghiên cứu về sinh kế và tiếp cận nước sạch của cộng đồng ven sông.

  

Các dự án Nghiên cứu tri thức bản địa:

WARECOD đã đi tiên phong trong việc thực hiện và nhân rộng mô hình nghiên cứu tri thức địa phương ra các địa bàn khác nhau trong cả nước. Với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Siemenpuu, OSI và Birdlife, từ 2007 đến nay, 5 nghiên cứu tri  thức địa phương về nguồn lợi thủy sản đã được triển khai ở các khu vực: Phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế, sông Hồng, sông Gâm và sông Năng. Những nghiên cứu này đã giúp xây dựng năng lực cho người dân địa phương, và đã tạo ra những tư liệu có giá trị về nguồn lợi thủy sản và giá trị văn hóa của các cộng đồng dân chài ở các khu vực này.

Các dự án nghiên cứu xã hội liên quan đến sinh kế và tiếp cận nước sạch của cộng đồng. 

 • Nghiên cứu về tác động của nguồn nước sông ô nhiễm tới sản xuất và sức khỏe của cộng đồng tại huyện Quỳ Hợp tài trợ bởi tổ chức McKnight. Trong dự án này, chúng tôi kiểm tra đánh giá chất lượng nước của sông Dinh ở huyện Quỳ Hợp, và xác định tác động của ô nhiễm nước lên sức khỏe của người dân và nông nghiệp ở địa phương để đưa ra các khuyến nghị về chính sách và giải pháp khắc phục cũng như giảm thiểu.
 •  Nghiên cứu về sinh kế và tiếp cận với nước sạch của phụ nữ vạn chài dọc theo sông Hồng ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội được tài trợ bởi tổ chức GFW
 •  Nghiên cứu về trương trình phát triển cây cao su và khả năng giải quyết sinh kế bền vững ở Sơn La do tổ chức Sông ngòi Quốc tế tài trợ.

 • Chủ đề hoạt động:

  Nghiên cứu Thái Baan (Sông Hồng, Lô-Gâm, Cả, Mã)

  Nghiên cứu chất lượng nước (tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể)
  • Nghiên cứu xã hội, môi trường
  • Nghiên cứu ứng dụng 


  Vùng ưu tiên: Ven sông, miền núi


  Đối tượng ưu tiên:
  nhóm vạn chài, phụ nữ, trẻ em, và và các nhóm thiệt thòi, nhóm dân tái định cư

  XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

  GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

  XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

  Đằng sau những ánh sáng trắng

  Local knowledge research in the Mekong delta

  Tra cứu ấn phẩm
  Nhận bản tin