Vị trí : Chuyên gia nghiên cứu
Hồ sơ gồm :
CV, Đơn xin việc
Yêu cầu :
BỐI CẢNH:
Trong những năm trở lại đây, tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế bền vững đã trở thành trọng tâm trong các chủ trương, chính sách và chương trình phát triển của Chính phủ Việt Nam như Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh và Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam. Ngân hàng là chủ thể đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực những mục tiêu này thông qua các hoạt động tín dụng và quản trị của ngân hàng. Nhiều Quyết định, Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước về tín dụng xanh, bảo vệ môi trường, quản lý rủi ro môi trường và xã hội và giảm tác động của biến đổi khí hậu đã được ban hành, thể hiện cam kết của ngành ngân hàng trong đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của đất nước. 
Chúng tôi gồm ba tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài Nguyên nước (WARECOD); Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) và Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng nhằm hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam. Một trong những lĩnh vực hoạt động của chúng tôi là vận động những hoạt động tài chính (bao gồm hoạt động tín dụng) bảo vệ môi trường, giảm tác động của biến đổi khí hậu, phát triển xã hội và kinh tế bền vững, qua đó đóng góp vào những nỗ lực tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành Nghiên cứu “phân tích tính tương thích giữa chính sách của 10 ngân hàng lớn ở Việt Nam với những tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).”
Chúng tôi mong muốn xây dựng 01 bản tóm lược chính sách cho nghiên cứu này của các chuyên gia làm trong lĩnh vực ngân hàng, đã có kinh nghiệm và am hiểu về các chính sách  của ngân hàng. 
Mô tả công việc: 
- Đọc và viết  tóm lược chính sách
- Tham dự hội thảo chia sẻ kết quả Nghiên cứu (1/2 ngày)
 Thời gian công việc :
- Đọc và viết góp ý nghiên cứu: từ 15/12 đến 20/12/2020
- Tham gia hội thảo và cuộc họp meeting với nhóm Nghiên cứu trong tháng 12/2020
 Yêu cầu công việc đảm bảo: 
- Về đích đến của bản tóm lược chính sách này sẽ tới 3 nhóm đối tượng: Ngân hàng nhà nước, Các Ngân hàng thương mại VN (trong đó có 10 ngân hàng có trong DS nghiên cứu) và nhóm các nhà đâu tư.
- Về số lượng trang khoảng 3-4 trang (nếu thêm hình ảnh thì tối đa là 5 trang 

SẢN PHẨM BÀN GIAO 
- Bản viết tóm lược chính sách  
YÊU CẦU CHUYÊN GIA
- Có chuyên môn sâu và kinh nghiệm nghiên cứu về phân tích chính sách về các lĩnh vực  chính sách Ngân hàng.
Nơi làm việc :
Chủ yếu tại Hà Nội và sẽ có một số đợt công tác tại các vùng dự án của WARECOD
Địa chỉ nộp hồ sơ :
Phòng 12A03, tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu GIấy, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 10/12/2020

Nhận bản tin