Vị trí : tuyển dụng 01 chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực chính sách ngân hàng
Hồ sơ gồm :
- CV của ứng viên;
- Thư ứng tuyển (cover letter) bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt trình bày lý do bạn ứng tuyển vị trí này và giải thích vì sao bạn là ứng viên phù hợp nhất với công việc này;
- Bản scan các chứng chỉ, văn bằng liên quan tới công việc.
Yêu cầu :
YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

- Trình độ: bằng thạc sĩ với chuyên môn liên quan;
- Kinh nghiệm công tác, làm việc trong lĩnh vực chính sách ngân hàng và tài chính, phân tích đánh giá xu hướng;
- Khả năng và kỹ năng: có khả năng phân tích thông tin và viết báo cáo đánh giá về ngành tài chính ngân hàng và các bên liên quan; có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm

Thời gian thực hiện: Trong khoảng từ tháng 6 - 7/2021

Sản phẩm

Nhiệm vụ
: Báo cáo đánh giá vai trò và mối quan hệ giữa các cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng trong ngân hàng thương mại và đánh giá một ngân hàng thương mại mục tiêu và Đề xuất cách thức can thiệp đối với các thành phần liên quan
- Cơ chế vốn, chuyển nhượng trong ngân hàng
- Vai trò, mục tiêu của các cổ đông trong cơ chế quản trị; vai trò của các bên liên quan để thấy được tầm quan trọng của mỗi bên đối với hoạt động của ngân hàng
+ Nhà đầu tư, UBCK, NHNN, Cổ đông
- Sơ đồ hóa các mối quan hệ (bên trong và bên ngoài) của NHTM
- Phân tích chính sách liên quan đến vấn đề cổ đông, người đầu tư của ngân hàng 
- Các báo cáo, PB, tài liệu

Mô tả công việc:
- Nghiên cứu đánh giá
- Tham dự hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu

YÊU CẦU CHUYÊN GIA
Có chuyên môn sâu và kinh nghiệm nghiên cứu về phân tích chính sách về các lĩnh vực chính sách Ngân hàng 
Nơi làm việc :
12A03, 24 - T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ nộp hồ sơ :
12A03, 24 - T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 31/5/2021

Nhận bản tin