Vị trí : tuyển dụng 01 chuyên gia đào tạo nâng cao năng lực
Hồ sơ gồm :
CV
Yêu cầu :
1. Nhiệm vụ của chuyên gia:

Xây dựng chương trình và tập huấn cho các chuyên gia của của VRN kiến thức về hoạt động, chính sách của ngành Ngân hàng trong nước và quốc tế, đặc biệt liên quan  tới cho vay  các dự án phát triển và nguồn vốn của ngân hàng, sơ đồ nhận diện các cổ đông và các bên liên quan của ngân hàng thương mại để xác định các nhân tố quan trọng có ảnh hưởng trong bộ máy của ngân hàng thương mại. Đặc biệt là những bên quan tâm đến chính sách và thực hành ESG.

2. Yêu cầu chuyên môn:
- Trình độ:  bằng thạc sĩ với chuyên môn liên quan;
- Kinh nghiệm công tác: 
i) Có kiến thức sâu rộng về luật pháp chính sách và có kinh nghiệm giảng dạy phổ biến kiến thức pháp luật 
ii) Làm việc trong lĩnh vực chính sách ngân hàng và tài chính, phân tích đánh giá xu hướng.  Kinh nghiệm làm việc với cộng đồng  và là một lợi thế
- Khả năng:  áp dụng phương pháp giảng dạy có sự tham gia, tương tác 2 chiều để học viên tiếp thu một cách chủ động và dễ dàng áp dụng vào thực tế.

3. Thời gian thực hiện: trong khoảng từ tháng 7-12/2021

4. Sản phẩm:

4.1 Kế hoạch và Chương trình  nội dung tập huấn trong thời gian 1-2 ngày cho mỗi tập huấn:
- Tập huấn cho chuyên gia VRN 
+ Nhận diện các cổ đông và các bên liên quan của ngân hàng thương mại xác định các nhân tố quan trọng có ảnh hưởng trong bộ máy của ngân hàng thương mại,  chú trọng vào những bên quan tâm đến chính sách và thực hành ESG.
+ Chính sách ngân hàng, chú trọng vào mối quan hệ về nguồn vốn /cơ chế vốn trong và ngoài nước. 
+ Rủi ro MT-XH của NHTM, rủi ro về vốn  và các kênh /đối tượng vận động 

4.2 Báo cáo đánh giá tập huấn: 
+ Mục đích, + Phạm vi + Phương pháp,+ Hạn chế
+ Đánh giá của học viên 
+ Đề xuất sử dụng (hoạt động tiếp theo) 

5. Hỗ trợ từ dự án: 
- Đi lại và ăn ở nếu thực hiện ngoài Hà Nội 
- Phòng hoc và các trang thiết bị, VPP cần thiết 

Nơi làm việc :
12A03, 24 - T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ nộp hồ sơ :
12A03, 24 - T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 20/10/2021

Nhận bản tin