Vị trí : Chuyên gia viết báo cáo nghiên cứu
Hồ sơ gồm :
- CV;
- Lý lịch khoa học;
- Bản photocopy các bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
Yêu cầu :
1. Nhiệm vụ của chuyên gia:

- Thu thập, tổng hợp các thông tin dữ liệu về các trách nhiệm về Xã hội – Môi trường của Công ty CP Thuỷ điện Đăkđrinh tại địa phương thông qua việc: 

+ Nghiên cứu, rà soát các văn bản, tài liệu liên quan đến Kế hoạch hành động khắc phục môi trường và xã hội của Công ty CP Thuỷ điện Đăkđrinh. 

+ Nghiên cứu, rà soát các báo cáo của địa phương về thực trạng môi trường (liên quan đến thuỷ lợi) và kết quả triển khai kế hoạch của Công ty CP Thuỷ điện Đăkđrinh. 

- Xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ công cụ phục vụ rà soát để đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch. 

- Tổng hợp, phân tích thông tin, xây dựng báo cáo kết quả của các đoàn rà soát tại địa phương. 

- Tham dự các cuộc họp, hội thảo tham vấn lấy ý kiến góp ý về bộ công cụ, đề cương và dự thảo báo cáo kết quả rà soát. 

- Xây dựng báo cáo nghiên cứu chi tiết, qua đó nêu lên kiến nghị chung; kiến nghị đối với các bộ, ngành trung ương; kiến nghị với các định chế tài chính/ngân hàng; kiến nghị với chủ đầu tư; kiến nghị với địa phương nơi có dự án. 

 

2. Yêu cầu chuyên môn:   

-       Trình độ:  bằng thạc sĩ trở lên với chuyên môn liên quan;

-       Kinh nghiệm công tác: 

  1. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư bền vững / môi trường – xã hội;
  2. Có kinh nghiệm tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động rà soát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án trong lĩnh vực về đầu tư bền vững/môi trường – xã hội;
  3. Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế/ LHQ/ các tổ chức chính trị xã hội trong các chương trình/dự án trong nước và nước ngoài 

-       Khả năng: quản lý các nhiệm vụ, chỉ đạo một nhóm chuyên gia thực hiện hoạt động trong lĩnh vực về Tài chính - Ngân hàng; xây dựng các tài liệu, báo cáo nghiên cứu, đánh giá về các chương trình, dự án trong và ngoài nước.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/11 đến ngày 30/12/2021.

 

4. Sản phẩm:

01 bản báo cáo nghiên cứu “Rà soát trách nhiệm của các bên trong Kế hoạch hành động khắc phục môi trường và xã hội của Công ty CP Thuỷ điện Đăkđrinh”  bao gồm đầy đủ yêu cầu đã nêu trên. 

 

5. Hỗ trợ từ dự án: 

- Đi lại và ăn ở nếu thực hiện ngoài Hà Nội 

- Phòng họp và các trang thiết bị, VPP cần thiết.

Nơi làm việc :
Tự do
Địa chỉ nộp hồ sơ :
Phòng 12A03, Toà 24T2 Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 31/10/2021

Nhận bản tin