Tập huấn cao kỹ năng truyền thông và kiến thức pháp lý
Đăng ngày: 15 Tháng Mười 2020 | Source: www.warecod.org.vn
Nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước tác động của thay đổi môi trường, đặc biệt do tác động của việc xây dựng và vận hành nhà máy thuỷ điện Srepok 4A,  Cộng đồng xã Krong Na và Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) thực hiện Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc cải thiện tiếp cận sử dụng nước và tham gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vừng tại lưu vực sông Sê rê pôk tại tỉnh Đắk Lắk”. Trong quá trình thực hiện, các Nhóm Cộng đồng Giám sát và Bảo vệ Tài nguyên Nước tại thôn buôn được thành lập và vận động người dân thực hiện các hoạt động thiết thực  vào  cải thiện môi trường sống, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về nguyên nhân, tác động của các hành động ảnh hưởng đến nguồn nước, hệ sinh thái, và đời sống người dân. Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò của cộng đồng trong việc tạo ra các thay đổi tích cực ở địa phương, thành viên tiêu biểu đại diện cho các Nhóm Cộng đồng Giám sát và bảo vệ tài nguyên Nước đã tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông và kiến thức về sử dụng cơ sở pháp lý do Dự án tổ chức với sự trợ giúp của Tiến sĩ luật học đến từ Phòng Pháp luật Tài nguyên và Môi trường,, Viện Nhà nước và Pháp luật – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 


Đợt tập huấn diễn ra từ ngày 9-11/10/2020 với 13 người tham dự (6 phụ nữ)  gồm một số trong những thành viên tiêu biểu của các Nhóm Cộng đồng Giám sát và bảo vệ tài nguyên Nước, đại diện chính quyền và cơ quan chức năng của UBND Xã. Tại đây các thành viên đã thực hành kỹ năng phân tích vấn đề, xác định mục tiêu và nội dung truyền thông cũng như thông điệp truyền thông từ đó lên kế hoạch tổ chức truyền thông. Thông qua thảo luận này một số vấn đề nổi cộm tác động xấu đến môi trường hiện nay ở địa phương cũng như các văn phản pháp luật liên quan được trình bày nhằm hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và vai trò của các bên liên quan trong bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và hệ sinh thái. Một số hình ảnh  của tập huấn :XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin