Người dân Jang Lành tiếp nối các hoạt động dọn dẹp môi trường
Đăng ngày: 24 Tháng Hai 2019 | Source: www.warecod.org.vn
Người dân tại buôn Jang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thực hiện dọn dẹp vệ sinh đầu tháng của năm mới 2019.

Năm 2017, WARECOD triển khai 2 dự án tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. WARECOD đã thành lập một nhóm nghiên cứu viên địa phương tại buôn Jang Lành nhằm tiến thành tập hợp và hệ thống hoá tri thức bản địa về hệ sinh thái trên đoạn sông Srêpốk chảy qua buôn. Hoạt động nghiên cứu chú trọng đến những thay đổi về môi trường, xã hội từ khi có hệ thống các công trình thuỷ điện hình thành trên sông khiến dòng chảy thay đổi và giảm lưu lượng nước chảy qua địa bàn.Người dân dọn dẹp vào đầu năm mới 2019

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu tri thức địa phương, nhận thức và năng lực của nhóm cộng đồng tại buôn Jang Lành đã được nâng lên, họ mong muốn có thêm kiến thức và nguồn lực để xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động bảo vệ tài nguyên nước và môi trường. Một nhóm phụ nữ cũng đã được thành lập và cùng với nhóm nghiên cứu tham gia các tập huấn về tài nguyên nước, vệ sinh môi trường, từ đó lập kế hoạch triển khai các sáng kiến cộng đồng về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA), phương pháp xử lý nước đơn giản và tổ chức các hoạt động truyền thông trong cộng đồng.Sau khi dự án nâng cao năng lực cộng đồng do WARECOD thực hiện vào năm 2017, và một trong số các hoạt động là thành lập nhóm phụ nữ tham gia vào tập huấn hành động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ tài nguyên nước. Tuy dự án đã kết thúc, nhưng người dân ở địa phương vẫn tiếp tục thực hiện những công việc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực mình sinh sốngTuy dự án đã kết thúc nhưng người dân vẫn giữ thói quen dọn dẹp vệ sinh 


XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin