Lợi ích thiết thực từ những chiếc bể lọc nước
Đăng ngày: 28 Tháng Tám 2020 | Source: www.warecod.org.vn
Nước sạch luôn là một phần thiết yếu trong cuộc sống của người dân địa phương tại xã Krông Na. Tuy nhiên họ lại phải đối mặt với những khó khăn khi mà nguồn nước dần trở nên ô nhiễm. Với mô hình lọc nước, người dân tại các buôn đã có thể sử dụng lại nguồn nước sông để sinh hoạt, nấu ăn như bao đời nay vẫn vậy. Câu chuyện được ghi lại bởi chị H' Khưa Hđơk - Nhóm trưởng nhóm kỹ thuật lắp đặt của buôn Jang Lành, xã K rông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÔM LÚA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GIẢI PHÁP NÀO CHO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

XẢ THẢI BỨC TỬ NGUỒN NƯỚC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH HOÀNG Ở BẮC NINH

Đằng sau những ánh sáng trắng

Local knowledge research in the Mekong delta

Tra cứu ấn phẩm
Nhận bản tin